XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z40-Z54 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji
Inne:
 • (Kategorie Z40-Z54 są przeznaczone do określania przyczyny opieki nad pacjentami. Mogą one być używane w przypadku pacjentów, którzy byli już leczeni z powodu określonej choroby lub urazu i którzy korzystają z dalszego nadzoru profilaktycznego lub badań kontrolnych, a także w opiece nad rekonwalescentami lub kontynuowaniu leczenia w celu zwiększenia jego skuteczności, w celu wykluczenia pozostałości stanu chorobowego, w celu upewnienia się, czy nie doszło do nawrotu choroby lub zapobiegania nawrotom.)
Nie obejmuje:
 • badania kontrolne w celu nadzoru medycznego po leczeniu (Z08-Z09)
Z40 Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne
Z41 Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia
Z42 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej
Nie obejmuje:
 • chirurgia plastyczna:jako leczenie aktualnego urazu – należy stosować kod odpowiedni do urazu – patrz indeks alfabetyczny
 • chirurgia plastyczna:z powodu niezadowalającego wyglądu zewnętrznego (Z41.1)
Obejmuje:
 • korekcja tkanki bliznowatej
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w przypadkach pourazowych i pooperacyjnych
Z43 Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami
Nie obejmuje:
 • powikłania zewnętrznej przetoki (J95.0)
 • sam stan związany z obecnością sztucznego otworu, bez potrzeby opieki (Z93.-)
 • założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44-Z46)
Obejmuje:
 • toaleta lub mycie
 • udrożnienie sondami lub zgłębnikami
 • usprawnienie
 • usunięcie cewnika
 • zamknięcie
Z44 Założenie i dopasowanie zewnętrznych aparatów protetycznych
Nie obejmuje:
 • obecność aparatów protetycznych (Z97.-)
Z45 Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe funkcjonowanie lub inne powikłania związane z urządzeniem – patrz indeks alfabetyczny
 • obecność protez i innych urządzeń (Z95-Z97)
Z46 Założenie i dopasowanie innych aparatów
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe funkcjonowanie lub inne powikłania związane z urządzeniem – patrz indeks alfabetyczny
 • obecność protez i innych urządzeń (Z95-Z97)
 • tylko wydanie powtórnej recepty (Z76.0)
Z47 Inna ortopedyczna pomoc pochorobowa
Nie obejmuje:
 • badania kontrolne po leczeniu złamania (Z09.4)
 • opieka połączona z postępowaniem rehabilitacyjnym (Z50.-)
 • powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych aparatów, implantów i przeszczepów (T84.-)
Z48 Inna chirurgiczna opieka pochorobowa
Nie obejmuje:
 • badania kontrolne po:leczeniu złamania (Z09.4)
 • badania kontrolne po:zabiegach chirurgicznych (Z09.0)
 • opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami (Z43.-)
 • ortopedyczna opieka pochorobowa (Z47.-)
 • założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44-Z46)
Z49 Opieka obejmująca dializy
Nie obejmuje:
 • stan wymagający dializy (Z99.2)
Obejmuje:
 • przygotowanie i przeprowadzenie dializy
Z50 Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych
Nie obejmuje:
 • poradnictwo (Z70-Z71)
Z51 Inna opieka medyczna
Nie obejmuje:
 • badania kontrolne po leczeniu (Z08-Z09)
Z52 Dawcy narządów i tkanek
Nie obejmuje:
 • badanie potencjalnego dawcy (Z00.5)
Z53 Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów, bez ich wykonania
Nie obejmuje:
 • niewykonane szczepienia (Z28.-)
Z54 Rekonwalescencja