XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z20-Z29 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Nie obejmuje:
  • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
  • styczność i narażenie na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z20.6)
  • wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (R75)
Obejmuje:
  • Osoby HIV-dodatnie BNO