XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z00-Z13 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Inne:
  • (Nieswoiste, nieprawidłowe wyniki ujawnione w czasie tych badań należy sklasyfikować w kategoriach R70-R94.)
Nie obejmuje:
  • badania związane z ciążą i rozrodem (Z30-Z36)
Z10 Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia określonych grup ludności
Nie obejmuje:
  • badania lekarskie dla celów administracyjnych (Z02.-)
Z10.2 Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia żołnierzy
Nie obejmuje:
  • badania rekrutów (Z02.3)