XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z00-Z13 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Inne:
  • (Nieswoiste, nieprawidłowe wyniki ujawnione w czasie tych badań należy sklasyfikować w kategoriach R70-R94.)
Nie obejmuje:
  • badania związane z ciążą i rozrodem (Z30-Z36)
Z01 Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
Nie obejmuje:
  • badania:dla celów administracyjnych (Z02.-)
  • badania:w celu wyjaśnienia podejrzanych stanów (Z03.-)
  • specjalne badania przesiewowe (Z11-Z13)
Obejmuje:
  • rutynowe badania określonego układu