XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z00-Z13 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Inne:
 • (Nieswoiste, nieprawidłowe wyniki ujawnione w czasie tych badań należy sklasyfikować w kategoriach R70-R94.)
Nie obejmuje:
 • badania związane z ciążą i rozrodem (Z30-Z36)
Z00 Ogólne badania lekarskie i badania dodatkowe u osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
Nie obejmuje:
 • badania dla celów administracyjnych (Z02.-)
 • specjalne badania przesiewowe (Z11-Z13)
Z01 Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
Nie obejmuje:
 • badania:dla celów administracyjnych (Z02.-)
 • badania:w celu wyjaśnienia podejrzanych stanów (Z03.-)
 • specjalne badania przesiewowe (Z11-Z13)
Obejmuje:
 • rutynowe badania określonego układu
Z02 Badania i usługi dla celów administracyjnych
Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne
Nie obejmuje:
 • osoby z podejrzeniem choroby, u których nie postawiono rozpoznania (Z71.1)
Obejmuje:
 • osoby, u których występują pewne objawy lub oznaki nieprawidłowego stanu, który wymaga zbadania, lecz u których po zbadaniu i obserwacji nie stwierdzono konieczności dalszej terapii i opieki medycznej
Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn
Obejmuje:
 • badania wymagane z powodów medyczno-prawnych
Z08 Badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych
Nie obejmuje:
 • kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42-Z51)
Obejmuje:
 • nadzór medyczny po leczeniu
Z09 Badania kontrolne po leczeniu chorób innych niż nowotwory złośliwe
Nie obejmuje:
 • badania związane z:antykoncepcją (Z30.4-Z30.5)
 • badania związane z:protetyką i stosowaniem innych urządzeń medycznych (Z44-Z46)
 • kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42-Z51)
 • nadzór medyczny po leczeniu nowotworów złośliwych (Z08.-)
Obejmuje:
 • nadzór medyczny po leczeniu
Z10 Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia określonych grup ludności
Nie obejmuje:
 • badania lekarskie dla celów administracyjnych (Z02.-)
Z11 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych
Z12 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworów
Z13 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń