XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
  • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
Y40-Y84 Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej
Nie obejmuje:
  • przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku (X40-X44)
Obejmuje:
  • błąd w opiece chirurgicznej i medycznej nad pacjentami
  • powikłania związane ze stosowaniem urządzeń medycznych
  • właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący niekorzystny skutek
  • zabiegi chirurgiczne i medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta oraz późnych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu