XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
Y40-Y84 Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej
Nie obejmuje:
 • przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku (X40-X44)
Obejmuje:
 • błąd w opiece chirurgicznej i medycznej nad pacjentami
 • powikłania związane ze stosowaniem urządzeń medycznych
 • właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący niekorzystny skutek
 • zabiegi chirurgiczne i medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta oraz późnych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu
Y40-Y59 Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu
Inne:
 • (Lista określonych leków sklasyfikowanych w kategoriach czteroznakowych znajduje się w tabeli leków i substancji chemicznych w indeksie alfabetycznym.)
Nie obejmuje:
 • wypadki związane z techniką stosowania leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych w zabiegach medycznych i chirurgicznych (Y60-Y69)
Y60-Y69 Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej
Nie obejmuje:
 • awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu) (po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania) (Y70-Y82)
 • zabiegi chirurgiczne i medyczne powodujące nieprawidłowe reakcje u pacjenta, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu (Y83-Y84)
Y70-Y82 Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych
Nie obejmuje:
 • późne powikłania po stosowaniu urządzeń medycznych, bez informacji o awarii lub nieprawidłowym funkcjonowaniu urządzenia medycznego (Y83-Y84)
 • wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej, które można sklasyfikować w kategoriach Y60-Y69 (Y60-Y69)
Obejmuje:
 • awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu) (po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania)
Y83-Y84 Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu
Nie obejmuje:
 • awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu) (po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania) (Y70-Y82)
 • wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej, które można sklasyfikować w kategoriach Y60-Y69 (Y60-Y69)