XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
Y35-Y36 Uznana interwencja prawna i działania wojenne
Y35 Interwencja prawna
Obejmuje:
 • obrażenia zadane przez przedstawicieli Policji lub innych służb, w tym żołnierzy na służbie, w trakcie aresztowania lub próby aresztowania osób łamiących prawo, tłumienia zamieszek, podejmowania działań mających na celu utrzymanie porządku publicznego oraz innych działań uznanych prawnie
Y35.0 Interwencja prawna z użyciem broni palnej
Obejmuje:
 • Interwencja prawna z użyciem następujących rodzajów broni:karabin maszynowy
 • Interwencja prawna z użyciem następujących rodzajów broni:rewolwer
 • Interwencja prawna z użyciem następujących rodzajów broni:śrut lub pocisk gumowy
Y35.1 Interwencja prawna z użyciem materiałów wybuchowych
Obejmuje:
 • Interwencja prawna z użyciem następujących materiałów:dynamit
 • Interwencja prawna z użyciem następujących materiałów:granat
 • Interwencja prawna z użyciem następujących materiałów:moździerz
 • Interwencja prawna z użyciem następujących materiałów:ostrzał artyleryjski
Y35.2 Interwencja prawna z użyciem gazu
Obejmuje:
 • Duszenie przez gaz w trakcie interwencji prawnej
 • Uraz przez gaz łzawiący w trakcie interwencji prawnej
 • Zatrucie gazem w trakcie interwencji prawnej
Y35.3 Interwencja prawna z użyciem narzędzi tępych
Obejmuje:
 • Uderzenie:narzędziem tępym w trakcie interwencji prawnej
 • Uderzenie:pałką w trakcie interwencji prawnej
 • Uderzenie:prętem w trakcie interwencji prawnej
Y35.4 Interwencja prawna z użyciem narzędzi ostrych
Obejmuje:
 • Przecięcie w trakcie interwencji prawnej
 • Zasztyletowanie w trakcie interwencji prawnej
 • Zranienie bagnetem w trakcie interwencji prawnej
Y35.5 Prawna egzekucja
Obejmuje:
 • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:dekapitacja (przy użyciu gilotyny)
 • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:kara śmierci
 • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:otrucie gazem
 • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:przez otrucie
 • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:przez powieszenie
 • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:przez rozstrzelanie
 • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:przy użyciu krzesła elektrycznego
Y35.6 Interwencja prawna z użyciem innych określonych środków
Obejmuje:
 • Torturowanie
Y35.7 Interwencja prawna z użyciem nieokreślonych środków