XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
 • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q00-Q07 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q10-Q18 Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
Nie obejmuje:
 • rozszczep wargi i podniebienia (Q35-Q37)
 • wrodzone wady rozwojowe:krtani (Q31.-)
 • wrodzone wady rozwojowe:nosa (Q30.-)
 • wrodzone wady rozwojowe:przytarczyc (Q89.2)
 • wrodzone wady rozwojowe:rdzenia w odcinku szyjnym (Q05.0)
 • wrodzone wady rozwojowe:tarczycy (Q89.2)
 • wrodzone wady rozwojowe:wargi NGI (Q38.0)
Q20-Q28 Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Q30-Q34 Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego
Q35-Q37 Rozszczep wargi i podniebienia
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (Q30.2) w celu określenia współistniejących wad rozwojowych nosa.
Nie obejmuje:
 • zespół Robina (Q87.0)
Q38-Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Q50-Q56 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
Nie obejmuje:
 • zespołu związane z zaburzeniami liczby i kształtu chromosomów (Q90-Q99)
 • zespół feminizujących jąder (E34.5)
 • zespół oporności na androgeny (E34.5)
Q60-Q64 Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q80-Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe
Q90-Q99 Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej