XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O00-O08 Ciąża zakończona poronieniem
Nie obejmuje:
 • kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)
O10-O16 Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu
O20-O29 Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
Inne:
 • (Kategorie O24.- i O25 obejmują wszystkie wymienione stany, nawet jeśli występują one podczas porodu lub w okresie połogu.)
Nie obejmuje:
 • choroby położnicze sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i okres połogu (O98-O99)
 • opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30-O48)
O30-O48 Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych
O60-O75 Powikłania akcji porodowej i porodu
O80-O84 Poród
Inne:
 • (Kody O80-O84 są przeznaczone do kodowania chorobowości. Kodów z tej części należy używać jedynie do pierwotnego kodowania chorobowości, jeśli nie stwierdza się żadnego innego stanu sklasyfikowanego w rozdziale XV. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)
O85-O92 Powikłania związane głównie z połogiem
Inne:
 • (Kategorie O88.-, O91.- i O92.- obejmują wymienione stany nawet wówczas, gdy wystąpiły one w czasie ciąży i porodu.)
Nie obejmuje:
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O94-O99 Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W przypadku używania kategorii O95-O97 należy postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)