XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S00-S09 Urazy głowy
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • skutki ciała obcego w:części zewnętrznej oka (T15.-)
 • skutki ciała obcego w:gardle (T17.2)
 • skutki ciała obcego w:jamie ustnej (T18.0)
 • skutki ciała obcego w:krtani (T17.3)
 • skutki ciała obcego w:nosie (T17.0-T17.1)
 • skutki ciała obcego w:uchu (T16)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
Obejmuje:
 • urazy:dziąseł
 • urazy:jamy ustnej
 • urazy:języka
 • urazy:oka
 • urazy:okolicy oczodołu
 • urazy:okolicy stawu żuchwy
 • urazy:owłosionej skóry głowy
 • urazy:podniebienia
 • urazy:szczęki
 • urazy:twarzy [dowolnej części]
 • urazy:ucha
 • urazy:zębów
S10-S19 Urazy szyi
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • skutki ciała obcego w:gardle (T17.2)
 • skutki ciała obcego w:krtani (T17.3)
 • skutki ciała obcego w:przełyku (T18.1)
 • skutki ciała obcego w:tchawicy (T17.4)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • uraz:rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
 • uraz:tułowia BNO (T09.-)
 • złamanie kręgosłupa BNO (T08)
Obejmuje:
 • uraz:gardła
 • uraz:karku
 • uraz:okolicy nadobojczykowej
S20-S29 Urazy klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • skutki ciała obcego w:oskrzelu (T17.5)
 • skutki ciała obcego w:płucu (T17.8)
 • skutki ciała obcego w:przełyku (T18.1)
 • skutki ciała obcego w:tchawicy (T17.4)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:barku (S40-S49)
 • urazy:dołu pachowego (S40-S49)
 • urazy:obojczyka (S40-S49)
 • urazy:okolicy łopatki (S40-S49)
 • urazy:rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
 • urazy:tułowia BNO (T09.-)
 • złamanie kręgosłupa BNO (T08)
Obejmuje:
 • urazy:okolicy międzyłopatkowej
 • urazy:piersi
 • urazy:ściany klatki piersiowej
S30-S39 Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • skutki ciała obcego w:odbycie i odbytnicy (T18.5)
 • skutki ciała obcego w:układzie moczowo-płciowym (T19.-)
 • skutki ciała obcego w:żołądku, jelicie cienkim i okrężnicy (T18.2-T18.4)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:pleców BNO (T09.-)
 • urazy:rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
 • urazy:tułowia BNO (T09.-)
 • złamanie kręgosłupa BNO (T08)
Obejmuje:
 • bok
 • odbyt
 • pachwina
 • pośladek
 • ściana jamy brzusznej
 • zewnętrzne narządy płciowe
S40-S49 Urazy barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz barku i ramienia (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:łokcia (S50-S59)
 • urazy:ramienia, poziom nieokreślony (T10-T11)
Obejmuje:
 • urazy:dołu pachowego
 • urazy:okolicy łopatki
S50-S59 Urazy łokcia i przedramienia
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz łokcia i przedramienia (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:nadgarstka i ręki (S60-S69)
 • urazy:ramienia, poziom nieokreślony (T10-T11)
S60-S69 Urazy nadgarstka i ręki
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz nadgarstka i ręki (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy ramienia, poziom nieokreślony (T10-T11)
S70-S79 Urazy biodra i uda
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz biodra i uda (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12-T13)
S80-S89 Urazy kolana i podudzia
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz kolana i podudzia (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12-T13)
 • urazy:stawu skokowego i stopy, z wyjątkiem złamania w obrębie stawu skokowego i kostki (S90-S99)
Obejmuje:
 • złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki
S90-S99 Urazy stawu skokowego i stopy
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz stawu skokowego i stopy (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12-T13)
 • złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki (S82.-)
T00-T07 Urazy obejmujące liczne okolice ciała
Nie obejmuje:
 • liczne urazy obejmujące tylko jedną okolicę ciała – patrz kategorie S
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia słoneczne (L55.-)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
Obejmuje:
 • urazy obustronne kończyn i urazy dwóch lub więcej okolic ciała sklasyfikowanych w kategoriach S00-S99
T08-T14 Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)
T15-T19 Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała
Nie obejmuje:
 • ciało obce:przypadkowo pozostawione w ranie operacyjnej (T81.5)
 • ciało obce:tkwiące w tkankach miękkich (M79.5)
 • ciało obce:w ranach drążących – patrz otwarta rana według okolic ciała
 • drzazga, bez rozległej otwartej rany – patrz powierzchowny uraz według okolic ciała
T20-T32 Oparzenia termiczne i chemiczne
Nie obejmuje:
 • choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55-L59)
 • oparzenia słoneczne (L55.-)
 • rumień [zapalenie skóry] oparzeniowy (L59.0)
Obejmuje:
 • oparzenia chemiczne (zewnętrzne) (wewnętrzne)
 • oparzenia gorącą wodą lub parą
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:elektryczne urządzenia grzewcze
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:elektryczność
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:gorące powietrze i gazy
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:gorące przedmioty
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:piorun
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:płomień
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:promieniowanie
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:tarcie
T33-T35 Odmrożenie
Nie obejmuje:
 • hipotermia i inne skutki obniżonej temperatury (T68-T69)
T36-T50 Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nefropatia (N14.0-N14.2)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nieokreślony, niekorzystny skutek działania leku (T88.7)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:poaspirynowe zapalenie błony śluzowej żołądka (K29.-)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zaburzenia dotyczące krwi (D50-D76)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:kontaktowe (L23-L25)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:spowodowane zażytymi substancjami (L27.-)
 • intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10-F19)
 • nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
 • patologiczne zatrucie lekiem (F10-F19)
 • reakcja na lek lub zatrucie u płodu i noworodka (P00-P96)
Obejmuje:
 • pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji
 • przedawkowanie tych substancji
T51-T65 Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Nie obejmuje:
 • ograniczone skutki toksyczne sklasyfikowane gdzie indziej (A00-R99)
 • oparzenia chemiczne (T20-T32)
 • reakcje układu oddechowego na czynniki zewnętrzne (J60-J70)
T66-T78 Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych
T79-T79 Określone wczesne powikłania urazu
T80-T88 Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • Można zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) w celu określenia zastosowanych urządzeń medycznych i szczegółowych okoliczności.
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00-R99)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:nieprawidłowe funkcjonowanie kolostomii (K91.4)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego w miejscu punkcji lędźwiowej (G97.0)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych (I97.0-I97.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (E86-E87)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespoły po operacji żołądka (K91.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi (I97.2)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół polaminektomijny NGI (M96.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół ślepej pętli (K91.2)
 • oparzenia termiczne i chemiczne związane z działaniem miejscowym i napromieniowaniem (T20-T32)
 • powikłania zabiegów chirurgicznych w okresie ciąży, porodu i połogu (O00-O99)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:dopasowaniem zewnętrznych aparatów protetycznych (Z44.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:obecnością sztucznego otworu (Z93.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:zamknięciem zewnętrznej przetoki (Z43.-)
 • zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36-T65)
T90-T98 Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • (Tych kategorii należy używać do określenia stanów objętych kategoriami S00-S99 i T00-T88 jako przyczyny następstw, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu ostrego urazu.)