XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N00-N08 Choroby kłębuszków nerkowych
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) lub współistniejącej niewydolności nerek (N17-N19).
Nie obejmuje:
 • nadciśnieniowa choroba nerek (I12.-)
N10-N16 Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
Nie obejmuje:
 • torbielowe zapalenie miedniczek i moczowodów (N28.8)
Obejmuje:
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
N17-N19 Niewydolność nerek
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • mocznica pozanerkowa (R39.2)
 • mocznica przednerkowa (R39.2)
 • niewydolność nerek:jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • niewydolność nerek:poporodowa (O90.4)
 • niewydolność nerek:pozabiegowa (N99.0)
 • wrodzona niewydolność nerek (P96.0)
 • zespół hemolityczno-mocznicowy (D59.3)
 • zespół wątrobowo-nerkowy (K76.7)
 • zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie (N14.-)
N20-N23 Kamica moczowa
N25-N29 Inne zaburzenia nerki i moczowodu
Nie obejmuje:
 • z kamicą moczową (N20-N23)
N30-N39 Inne choroby układu moczowego
Nie obejmuje:
 • zakażenie układu moczowego:jako powikłanie ciąży, porodu lub okresu połogu (O23.-)
 • zakażenie układu moczowego:jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • zakażenie układu moczowego:z kamicą moczową (N20-N23)
N40-N51 Choroby męskich narządów płciowych
N60-N64 Choroby piersi
Nie obejmuje:
 • zaburzenia piersi związane z porodem (O91-O92)
N70-N77 Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet
Nie obejmuje:
 • wikłające następujące zaburzenia:ciążę, poród lub połóg (O23.-)
 • wikłające następujące zaburzenia:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
N80-N98 Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego
N99-N99 Inne choroby układu moczowo-płciowego