XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M30-M36 Układowe choroby tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • choroby autoimmunologiczne, pojedynczy narząd lub pojedynczy rodzaj komórek (kod zależny od kategorii schorzenia)
Obejmuje:
 • choroby autoimmunologiczne:BNO
 • choroby autoimmunologiczne:układowe
 • choroby kolagenowe (naczyniowe):BNO
 • choroby kolagenowe (naczyniowe):układowe
M40-M54 Choroby grzbietu
M60-M79 Choroby tkanek miękkich
M80-M94 Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej
M95-M99 Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej