XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K00-K14 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
K20-K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • przepuklina rozworu przełykowego (K44.-)
K35-K38 Choroby wyrostka robaczkowego
K40-K46 Przepuklina
Inne:
 • (Przepuklina ze zgorzelą i niedrożnością klasyfikowana jest jako przepuklina ze zgorzelą.)
Obejmuje:
 • przepuklina:nabyta
 • przepuklina:nawracająca
 • przepuklina:wrodzona [poza przepukliną przeponową lub rozworu przełykowego]
K50-K52 Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego
Nie obejmuje:
 • okrężnica olbrzymia (K59.3)
 • zespół jelita drażliwego (K58.-)
Obejmuje:
 • niezakaźna choroba zapalna jelit
K55-K63 Inne choroby jelit
K65-K67 Choroby otrzewnej
K70-K77 Choroby wątroby
Nie obejmuje:
 • choroba Wilsona (E83.0)
 • hemochromatoza (E83.1)
 • wirusowe zapalenie wątroby (B15-B19)
 • Zespół Reye’a (G93.7)
 • żółtaczka BNO (R17)
K80-K87 Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki
K90-K93 Inne choroby układu pokarmowego