XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
W00-X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
X20-X29 Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • zjedzenie jadowitego zwierzęcia lub rośliny (X49)
Obejmuje:
 • jadowite ukąszenie i użądlenie
 • substancje chemiczne wydzielane przez:owada
 • substancje chemiczne wydzielane przez:zwierzę
 • uwolnienie jadu przez zęby jadowe, sierść, kolce, czułki i inne narządy jadowe
X20 Kontakt z jadowitymi wężami i jaszczurkami
Nie obejmuje:
 • jaszczurka (niejadowita) (W59)
 • wąż, niejadowity (W59)
Obejmuje:
 • grzechotnik
 • kobra
 • niemrawiec
 • potwór z rzeki Gila
 • wąż (jadowity)
 • wąż morski
 • żararaka
 • żmija