XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
W00-X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
W00-W19 Upadki
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X80-X81)
 • napaść (Y01-Y02)
 • upadek:do wody (z zanurzeniem lub tonięciem) (W65-W74)
 • upadek:powtarzające się upadki niezwiązane z wypadkiem (R29.6)
 • upadek:w pożarze (X00-X04)
 • upadek:z płonącego budynku (X00)
 • upadek:z pojazdu transportowego (V01-V99)
 • upadek:z urządzenia mechanicznego (w ruchu) (W28-W31)
 • upadek:ze zwierzęcia (V80.-)
W20-W49 Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X60-X84)
 • kontakt lub kolizja ze zwierzętami lub innymi osobami (W50-W64)
 • napaść (X85-Y09)
W50-W64 Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • ukąszenie, jadowite (X20-X29)
 • użądlenie (jadowite) (X20-X29)
W65-W74 Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • zanurzenie i tonięcie wskutek:klęski żywiołowej (X34-X39)
 • zanurzenie i tonięcie wskutek:wypadku komunikacyjnego (V01-V99)
 • zanurzenie i tonięcie wskutek:wypadku w komunikacji wodnej (V90.-)
W75-W84 Inne wypadkowe utrudnienia oddychania
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
W85-W99 Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • błąd w opiece chirurgicznej i medycznej (Y63.2-Y63.5)
 • narażenie na:naturalne:gorąco (X30)
 • narażenie na:naturalne:zimno (X31)
 • narażenie na:promienie słoneczne (X32)
 • narażenie na:promieniowanie BNO (X39)
 • nieprawidłowa reakcja na powikłanie leczenia, bez informacji o incydencie (Y84.2)
 • ofiara porażenia piorunem (X33)
X00-X09 Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • podpalenie (X97)
 • wtórny pożar wskutek wybuchu (W35-W40)
 • wypadki komunikacyjne (V01-V99)
Obejmuje:
 • pożar spowodowany przez piorun
X10-X19 Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • narażenie na:nadmierne naturalne gorąco (X30)
 • narażenie na:ogień i płomienie (X00-X09)
X20-X29 Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • zjedzenie jadowitego zwierzęcia lub rośliny (X49)
Obejmuje:
 • jadowite ukąszenie i użądlenie
 • substancje chemiczne wydzielane przez:owada
 • substancje chemiczne wydzielane przez:zwierzę
 • uwolnienie jadu przez zęby jadowe, sierść, kolce, czułki i inne narządy jadowe
X30-X39 Narażenie na siły natury
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
X40-X49 Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji
Inne:
 • (Lista określonych leków i innych substancji sklasyfikowanych w kategoriach trzyznakowych znajduje się w tabeli leków i substancji chemicznych w indeksie alfabetycznym. Oznaki wskazujące na działania alkoholu w połączeniu z substancjami określonymi poniżej można określić przy użyciu dodatkowych kodów Y90-Y91.)
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący niekorzystny skutek (Y40-Y59)
 • zastosowanie w zamiarze zabójstwa lub samobójstwa, uszkodzenia ciała oraz inne warunki sklasyfikowane w kategoriach X60-X69, X85-X90, Y10-Y19
Obejmuje:
 • przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku, a także nierozważne zastosowanie leku
 • wypadek związany z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych w zabiegach medycznych i chirurgicznych
 • zatrucie, nieokreślone co do charakteru (przypadkowe lub zamierzone) Jeżeli dostępne są orzeczenia prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich treścią (patrz uwaga dotycząca kategorii Y10-Y34).
X50-X57 Przemęczenie, podróże i niedobory
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • napaść (X85-Y09)
 • wypadki komunikacyjne (V01-V99)
X58-X59 Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.