XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T66-T78 Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych
T78 Niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (Tej kategorii należy używać jako kodu głównego do określenia skutków, których nie można sklasyfikować w innych kategoriach, bądź przyczyn, które pozostają nieznane, nieokreślone lub niedokładnie określone. W przypadku kodowania z użyciem wielu kodów kategorii tej można używać jako dodatkowego kodu w celu określenia skutków stanów sklasyfikowanych w innych kategoriach.)
Nie obejmuje:
 • powikłania opieki chirurgicznej i medycznej NGI (T80-T88)
T78.4 Alergia, nieokreślona
Nie obejmuje:
 • odczyn alergiczny BNO spowodowany prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.7)
 • określone rodzaje reakcji alergicznych, takie jak:alergiczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i grubego (K52.2)
 • określone rodzaje reakcji alergicznych, takie jak:katar sienny (J30.1)
 • określone rodzaje reakcji alergicznych, takie jak:zapalenie skóry (L23-L25)
Obejmuje:
 • Idiosynkrazja BNO
 • Nadwrażliwość BNO
 • Odczyn alergiczny BNO