XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T51-T65 Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Nie obejmuje:
 • ograniczone skutki toksyczne sklasyfikowane gdzie indziej (A00-R99)
 • oparzenia chemiczne (T20-T32)
 • reakcje układu oddechowego na czynniki zewnętrzne (J60-J70)
T62 Toksyczne skutki działania innych szkodliwych substancji spożytych jako pokarm
Nie obejmuje:
 • bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05.-)
 • reakcja alergiczna wywołana przez produkt spożywczy, taka jak:wstrząs anafilaktyczny jako reakcja na pokarm (T78.0)
 • reakcja alergiczna wywołana przez produkt spożywczy, taka jak:zapalenie skóry (L23.6)
 • reakcja alergiczna wywołana przez produkt spożywczy, taka jak:zapalenie żołądka i jelit (niezakaźne) (K52.-)
 • toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:aflatoksyna i inne mykotoksyny (T64)
 • toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:cyjanki (T65.0)
 • toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:cyjanowodór (T57.3)
 • toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:rtęć (T56.1)
T62.9 Spożycie szkodliwej substancji jako pokarmu, nieokreślonej
Inne:
 • Działanie toksyczne: Spożycie szkodliwej substancji jako pokarmu, nieokreślonej