XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T51-T65 Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Nie obejmuje:
 • ograniczone skutki toksyczne sklasyfikowane gdzie indziej (A00-R99)
 • oparzenia chemiczne (T20-T32)
 • reakcje układu oddechowego na czynniki zewnętrzne (J60-J70)
T53 Toksyczne skutki działania pochodnych chlorowcowych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
T53.0 Czterochlorek węgla
Inne:
 • Działanie toksyczne: Czterochlorek węgla
Obejmuje:
 • Tetrachlorometan
T53.1 Chloroform
Inne:
 • Działanie toksyczne: Chloroform
Obejmuje:
 • Trójchlorometan
T53.2 Trichloroetylen
Inne:
 • Działanie toksyczne: Trichloroetylen
Obejmuje:
 • Trichloroeten
T53.3 Tetrachloroetylen
Inne:
 • Działanie toksyczne: Tetrachloroetylen
Obejmuje:
 • Perchloroetylen
 • Tetrachloroeten
T53.4 Dichlorometan
Inne:
 • Działanie toksyczne: Dichlorometan
Obejmuje:
 • Chlorek metylenu
T53.5 Chlorofluorokarbony
Inne:
 • Działanie toksyczne: Chlorofluorokarbony
T53.6 Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych
Inne:
 • Działanie toksyczne: Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych
T53.7 Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych
Inne:
 • Działanie toksyczne: Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych
T53.9 Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nieokreślone
Inne:
 • Działanie toksyczne: Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nieokreślone