XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T20-T32 Oparzenia termiczne i chemiczne
Nie obejmuje:
 • choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55-L59)
 • oparzenia słoneczne (L55.-)
 • rumień [zapalenie skóry] oparzeniowy (L59.0)
Obejmuje:
 • oparzenia chemiczne (zewnętrzne) (wewnętrzne)
 • oparzenia gorącą wodą lub parą
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:elektryczne urządzenia grzewcze
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:elektryczność
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:gorące powietrze i gazy
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:gorące przedmioty
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:piorun
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:płomień
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:promieniowanie
 • oparzenia (termiczne) wywołane przez:tarcie
T20-T25 Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca
Obejmuje:
 • oparzenia termiczne i chemiczne:stopnia drugiego [pęcherze] [utrata naskórka]
 • oparzenia termiczne i chemiczne:stopnia pierwszego [rumień]
 • oparzenia termiczne i chemiczne:stopnia trzeciego [głęboka martwica tkanek położonych głębiej] [utrata pełnej grubości skóry]