XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T15-T19 Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała
Nie obejmuje:
 • ciało obce:przypadkowo pozostawione w ranie operacyjnej (T81.5)
 • ciało obce:tkwiące w tkankach miękkich (M79.5)
 • ciało obce:w ranach drążących – patrz otwarta rana według okolic ciała
 • drzazga, bez rozległej otwartej rany – patrz powierzchowny uraz według okolic ciała