XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S50-S59 Urazy łokcia i przedramienia
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz łokcia i przedramienia (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:nadgarstka i ręki (S60-S69)
 • urazy:ramienia, poziom nieokreślony (T10-T11)
S50 Powierzchowny uraz przedramienia
Nie obejmuje:
 • powierzchowny uraz nadgarstka i ręki (S60.-)
S51 Otwarta rana przedramienia
Nie obejmuje:
 • amputacja urazowa przedramienia (S58.-)
 • otwarta rana nadgarstka i ręki (S61.-)
S52 Złamanie przedramienia
Nie obejmuje:
 • złamanie na poziomie nadgarstka i ręki (S62.-)
S53 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego
S54 Urazy nerwów na poziomie przedramienia
Nie obejmuje:
 • uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki (S64.-)
S55 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
Nie obejmuje:
 • uraz:barku (S45.1-S45.2)
 • uraz:naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki (S65.-)
S56 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia
Nie obejmuje:
 • uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka lub poniżej nadgarstka (S66.-)
S57 Uraz zmiażdżeniowy przedramienia
Nie obejmuje:
 • uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki (S67.-)
S58 Amputacja urazowa przedramienia
Nie obejmuje:
 • amputacja urazowa nadgarstka i ręki (S68.-)
S59 Inne i nieokreślone urazy przedramienia
Nie obejmuje:
 • inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki (S69.-)