XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S40-S49 Urazy barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz barku i ramienia (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:łokcia (S50-S59)
 • urazy:ramienia, poziom nieokreślony (T10-T11)
Obejmuje:
 • urazy:dołu pachowego
 • urazy:okolicy łopatki
S40 Powierzchowny uraz barku i ramienia
S41 Otwarta rana barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • amputacja urazowa barku i ramienia (S48.-)
S42 Złamanie barku i ramienia
S43 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej
S44 Uraz nerwów barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • uraz splotu ramiennego (S14.3)
S45 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • uraz tętnicy podobojczykowej (S25.1)
 • uraz żyły podobojczykowej (S25.3)
S46 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • uraz mięśnia i ścięgna na poziomie łokcia lub poniżej łokcia (S56.-)
S47 Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • uraz zmiażdżeniowy łokcia (S57.0)
S48 Amputacja urazowa barku i ramienia
Nie obejmuje:
 • amputacja urazowa:na poziomie łokcia (S58.0)
 • amputacja urazowa:ramienia, poziom nieokreślony (T11.6)
S49 Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia