XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S20-S29 Urazy klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • skutki ciała obcego w:oskrzelu (T17.5)
 • skutki ciała obcego w:płucu (T17.8)
 • skutki ciała obcego w:przełyku (T18.1)
 • skutki ciała obcego w:tchawicy (T17.4)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:barku (S40-S49)
 • urazy:dołu pachowego (S40-S49)
 • urazy:obojczyka (S40-S49)
 • urazy:okolicy łopatki (S40-S49)
 • urazy:rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
 • urazy:tułowia BNO (T09.-)
 • złamanie kręgosłupa BNO (T08)
Obejmuje:
 • urazy:okolicy międzyłopatkowej
 • urazy:piersi
 • urazy:ściany klatki piersiowej
S20 Powierzchowny uraz klatki piersiowej
S21 Otwarta rana klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • pourazowa odma opłucnowa (S27.0)
 • pourazowy:krwiak i odma opłucnowa (S27.2)
 • pourazowy:krwiak opłucnej (S27.1)
S22 Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
Nie obejmuje:
 • złamanie:łopatki (S42.1)
 • złamanie:obojczyka (S42.0)
Obejmuje:
 • struktury odcinka piersiowego kręgosłupa:kręg
 • struktury odcinka piersiowego kręgosłupa:łuk kręgowy
 • struktury odcinka piersiowego kręgosłupa:łuk nerwowy
 • struktury odcinka piersiowego kręgosłupa:wyrostek kolczysty
 • struktury odcinka piersiowego kręgosłupa:wyrostek poprzeczny
S23 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • pęknięcie lub przemieszczenie (nieurazowe) krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa (M51.-)
 • zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego (S43.2)
S24 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
Nie obejmuje:
 • uraz splotu ramiennego (S14.3)
S25 Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S26 Uraz serca
Obejmuje:
 • przebicie serca
 • rozerwanie serca
 • stłuczenie serca
 • urazowe pęknięcie serca
S27 Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • uraz:części szyjnej przełyku (S10-S19)
 • uraz:części szyjnej tchawicy (S10-S19)
S28 Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i amputacja urazowa fragmentu klatki piersiowej
S29 Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej