XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R70-R79 Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
 • nieprawidłowe wyniki badań:leukocytów, niesklasyfikowane gdzie indziej (D70-D72)
 • nieprawidłowe wyniki badań:płytek krwi (D69.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:prenatalnych (O28.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:profilu lipidowego (E78.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:układu krzepnięcia (D65-D68)
 • zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50-P61)
R70 Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza
R71 Nieprawidłowości dotyczące krwinek czerwonych
Nie obejmuje:
 • czerwienica:łagodna (rodzinna) (D75.0)
 • czerwienica:noworodków (P61.1)
 • czerwienica:prawdziwa (D45)
 • czerwienica:wtórna (D75.1)
 • niedokrwistości (D50-D64)
Obejmuje:
 • Anizocytoza
 • Nieprawidłowości krwinek czerwonych pod względem:morfologii BNO
 • Nieprawidłowości krwinek czerwonych pod względem:objętości BNO
 • Poikilocytoza
R72 Nieprawidłowości dotyczące krwinek białych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • leukocytoza (D72.8)
Obejmuje:
 • Nieprawidłowy rozmaz krwinek białych BNO
R73 Podwyższone stężenie glukozy we krwi
Nie obejmuje:
 • choroby noworodków (P70.0-P70.2)
 • cukrzyca (E10-E14)
 • hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
R74 Nieprawidłowa aktywność enzymów w surowicy krwi
R75 Wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Nie obejmuje:
 • bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
Obejmuje:
 • Nierozstrzygające wyniki testu w kierunku zakażenia HIV u dzieci
R76 Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
R77 Inne zaburzenia dotyczące białek osocza
Nie obejmuje:
 • zaburzenia przemian białek osocza (E88.0)
R78 Stwierdzenie obecności leków lub innych substancji normalnie niewystępujących we krwi
Nie obejmuje:
 • zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19)
R79 Inne patologiczne wyniki badań biochemicznych
Nie obejmuje:
 • hiperglikemia BNO (R73.9)
 • hiperurykemia bezobjawowa (E79.0)
 • hipoglikemia BNO (E16.2)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:aminokwasów (E70-E72)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:lipidów (E75.-)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:węglowodanów (E73-E74)
 • zaburzenia gospodarki płynowej, elektrolitowej lub zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (E86-E87)