XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne
R68.1 Nieswoiste objawy typowe dla wieku dziecięcego
Nie obejmuje:
  • nadpobudliwość mózgowa noworodka (P91.3)
  • zespół ząbkowania (K00.7)
Obejmuje:
  • Dziecko drażliwe
  • Nadmierna płaczliwość dziecka