XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Nie obejmuje:
 • opóźnione pokwitanie (E30.0)
R62.0 Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego
Obejmuje:
 • Opóźnione osiągnięcie oczekiwanego stadium rozwoju fizjologicznego
 • Opóźnione:chodzenie
 • Opóźnione:mówienie
R62.8 Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu (B22.2)
 • opóźnienie rozwoju fizycznego z powodu niedożywienia (E45)
Obejmuje:
 • Brak wzrostu
 • Infantylizm BNO
 • Opóźnienie fizyczne
 • Zaburzenia:przyrostu masy ciała
 • Zaburzenia:rozwoju
R62.9 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego, nieokreślony