XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R56 Drgawki niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
  • drgawki i napad padaczkowy:u noworodków (P90)
  • drgawki i napad padaczkowy:w padaczce (G40-G41)
  • drgawki i napad padaczkowy:w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.5)
R56.8 Inne i nieokreślone drgawki
Obejmuje:
  • Napad BNO
  • Napad drgawek (konwulsyjnych) BNO