XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R50 Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie
Nie obejmuje:
 • gorączka o nieznanej przyczynie:podczas porodu (O75.2)
 • gorączka o nieznanej przyczynie:u noworodków (P81.9)
 • gorączka w okresie połogu BNO (O86.4)
R51 Ból głowy
Nie obejmuje:
 • migrena i inne zespoły z bólem głowy (G43-G44)
 • nerwoból nerwu trójdzielnego (G50.0)
 • nietypowy ból twarzy (G50.1)
Obejmuje:
 • Ból twarzy BNO
R52 Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • ból:piersi (N64.4)
 • ból:pleców (M54.9)
 • ból:psychogenny (F45.4)
 • ból:stawu (M25.5)
 • ból:ucha (H92.0)
 • ból:w klatce piersiowej (R07.1-R07.4)
 • ból:w okolicy lędźwiowej (M54.5)
 • ból:w okolicy miednicy i krocza (R10.2)
 • ból:zęba (K08.8)
 • kolka nerkowa (N23)
 • zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego (F62.8)
 • ból głowy (R51)
 • ból:barku (M75.8)
 • ból:brzucha (R10.-)
 • ból:gardła (R07.0)
 • ból:języka (K14.6)
 • ból:kończyny (M79.6)
 • ból:kręgosłupa (M54.-)
 • ból:oka (H57.1)
Obejmuje:
 • ból, którego nie można odnieść do jednego narządu lub obszaru
R53 Złe samopoczucie i zmęczenie
Nie obejmuje:
 • osłabienie:starcze (R54)
 • osłabienie:wrodzone (P96.9)
 • wyczerpanie i zmęczenie:po nadmiernym wysiłku (T73.3)
 • wyczerpanie i zmęczenie:po walce (F43.0)
 • wyczerpanie i zmęczenie:podczas ciąży (O26.8)
 • wyczerpanie i zmęczenie:w astenii starczej (R54)
 • wyczerpanie i zmęczenie:w neurastenii (F48.0)
 • wyczerpanie i zmęczenie:w wyniku przegrzania (T67.-)
 • wyczerpanie i zmęczenie:wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu (T73.2)
 • zespół zmęczenia (F48.0)
Obejmuje:
 • Astenia BNO
 • Letarg
 • Ogólna fizyczna degradacja
 • Osłabienie:BNO
 • Osłabienie:nerwowe
 • Osłabienie:przewlekłe
 • Znużenie
R54 Starość
Nie obejmuje:
 • psychoza starcza (F03)
Obejmuje:
 • Astenia starcza
 • Starzenie się bez informacji o zaburzeniach psychicznych
 • Wiek starczy bez informacji o zaburzeniach psychicznych
 • Zniedołężnienie starcze
R55 Omdlenie i zapaść
Nie obejmuje:
 • astenia nerwowo-krążeniowa (F45.3)
 • niedociśnienie ortostatyczne (I95.1)
 • niedociśnienie ortostatyczne neurogenne (G90.3)
 • omdlenie:psychogenne (F48.8)
 • omdlenie:z przegrzania (T67.1)
 • omdlenie:z zatoki tętnicy szyjnej (G90.0)
 • stan utraty świadomości BNO (R40.2)
 • wstrząs:BNO (R57.9)
 • wstrząs:kardiogenny (R57.0)
 • wstrząs:pooperacyjny (T81.1)
 • wstrząs:w przebiegu lub wtórny do:czynności porodowej i porodu (O75.1)
 • wstrząs:w przebiegu lub wtórny do:poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • zespół Stokesa-Adamsa (I45.9)
Obejmuje:
 • Krótka utrata przytomności
 • Omdlenie
R56 Drgawki niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • drgawki i napad padaczkowy:u noworodków (P90)
 • drgawki i napad padaczkowy:w padaczce (G40-G41)
 • drgawki i napad padaczkowy:w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.5)
R57 Wstrząs niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • wstrząs:anafilaktyczny:BNO (T78.2)
 • wstrząs:anafilaktyczny:jako reakcja na pokarm (T78.0)
 • wstrząs:anafilaktyczny:spowodowany surowicą (T80.5)
 • wstrząs:elektryczny (T75.4)
 • wstrząs:po porażeniu piorunem (T75.0)
 • wstrząs:położniczy (O75.1)
 • wstrząs:pooperacyjny (T81.1)
 • wstrząs:pourazowy (T79.4)
 • wstrząs:psychiczny (F43.0)
 • wstrząs:septyczny (A41.9)
 • wstrząs:w narkozie (T88.2)
 • wstrząs:wikłający poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)
R58 Krwotok niesklasyfikowany gdzie indziej
Obejmuje:
 • Krwotok BNO
R59 Powiększenie węzłów chłonnych
Nie obejmuje:
 • zapalenie węzłów chłonnych:BNO (I88.9)
 • zapalenie węzłów chłonnych:krezkowych (ostre) (przewlekłe) (I88.0)
 • zapalenie węzłów chłonnych:ostre (L04.-)
 • zapalenie węzłów chłonnych:przewlekłe (I88.1)
Obejmuje:
 • obrzmiałe węzły chłonne
R60 Obrzęk niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • obrzęk:gardła (J39.2)
 • obrzęk:krtani (J38.4)
 • obrzęk:mózgu (G93.6)
 • obrzęk:naczynioworuchowy (T78.3)
 • obrzęk:nosogardzieli (J39.2)
 • obrzęk:płuc (J81)
 • obrzęk:podczas ciąży (O12.0)
 • obrzęk:u noworodków (P83.3)
 • obrzęk:wrodzony (Q82.0)
 • obrzęk:z niedożywienia (E40-E46)
 • uogólniony obrzęk płodu BNO (P83.2)
 • wodobrzusze (R18)
 • wysięk opłucnowy (J94.8)
R61 Nadmierne pocenie
R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Nie obejmuje:
 • opóźnione pokwitanie (E30.0)
R63 Objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów
Nie obejmuje:
 • bulimia BNO (F50.2)
 • niedożywienie (E40-E46)
 • zaburzenia łaknienia bez organicznej przyczyny (F50.-)
R64 Wyniszczenie [kacheksja]
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania (B22.2)
 • wyniszczenie nowotworowe (C80)
 • wyniszczenie z niedożywienia (E41)
R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne
R69 Nieznane i nieokreślone przyczyny zachorowań
Obejmuje:
 • Choroba BNO
 • Choroba niezdiagnozowana, nieswoista dla zajętego miejsca lub narządu