XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R30-R39 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego
R30 Ból podczas oddawania moczu
Nie obejmuje:
 • ból psychogenny (F45.3)
R31 Krwiomocz, nieokreślony
Nie obejmuje:
 • krwiomocz nawracający i przetrwały (N02.-)
R32 Nietrzymanie moczu, nieokreślone
Nie obejmuje:
 • moczenie mimowolne nieorganiczne (F98.0)
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu i inne określone przyczyny nietrzymania moczu (N39.3-N39.4)
Obejmuje:
 • Moczenie mimowolne BNO
R33 Zatrzymanie moczu
R34 Bezmocz i skąpomocz
Nie obejmuje:
 • stanowiące powikłanie:ciąży, porodu i okresu połogu (O26.8)
 • stanowiące powikłanie:poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
R35 Wielomocz
Nie obejmuje:
 • wielomocz psychogenny (F45.3)
Obejmuje:
 • Częste oddawanie moczu
 • Nykturia
R36 Wydzielina z cewki moczowej
Obejmuje:
 • Wyciek z cewki moczowej
 • Wydzielina z prącia
R39 Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego