XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R20-R23 Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • guzek lub guz:w piersi (N63)
 • guzek lub guz:wewnątrzbrzuszny lub wewnątrzmiedniczny (R19.0)
 • nieprawidłowe wyniki badań obrazowych (R90-R93)
 • obrzęk (R60.-)
 • obrzęk:stawu (M25.4)
 • obrzęk:wewnątrzbrzuszny lub wewnątrzmiedniczny (R19.0)
 • otyłość miejscowa (E65)
 • powiększenie węzłów chłonnych (R59.-)
Obejmuje:
 • guzki podskórne (ograniczone) (powierzchowne)