XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R20-R23 Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
R20 Zaburzenia czucia skórnego
Nie obejmuje:
  • zaburzenia psychogenne (F45.8)
  • znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia (F44.6)