XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R10-R19 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej
Nie obejmuje:
 • krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0-K92.2)
 • niedrożność jelit (K56.-)
 • objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego (R30-R39)
 • objawy związane z narządami płciowymi:męskimi (N48-N50)
 • objawy związane z narządami płciowymi:żeńskimi (N94.-)
 • skurcz odźwiernika (K31.3)
R14 Wzdęcie i pokrewne objawy
Nie obejmuje:
 • aerofagia psychogenna (F45.3)
Obejmuje:
 • Bębnica (brzuszna) (jelitowa)
 • Bóle związane z nagromadzeniem gazów
 • Odbijanie
 • Rozdęcie brzucha (gazami)
 • Wzdęcie