XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R00-R09 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
R03 Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania
R03.0 Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego
Inne:
  • (Kategorię tę należy stosować w celu wskazania podwyższonego ciśnienia tętniczego u pacjenta, u którego brak jest podstaw do rozpoznania nadciśnienia, bądź jako jednorazowy wynik przygodnego pomiaru.)