XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
 • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q74 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn
Nie obejmuje:
 • palce dodatkowe (Q69.-)
 • wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyn (Q71-Q73)
 • zrost palców (Q70.-)
Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyny górnej (kończyn górnych), z włączeniem obręczy barkowej
Obejmuje:
 • Dodatkowe kości nadgarstka
 • Dyzostoza obojczykowo-czaszkowa
 • Kciuk trójpaliczkowy
 • Kościozrost promieniowo-łokciowy
 • Palce olbrzymie (rąk)
 • Wrodzony staw rzekomy obojczyka
 • Zniekształcenie Madelunga
 • Zniekształcenie Sprengela