XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q73 Wrodzone zniekształcenie zmniejszające nieokreślonej kończyny
Q73.0 Wrodzony brak kończyny (kończyn), nieokreślony
Obejmuje:
  • Wrodzony brak kończyny BNO
Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyny (kończyn), nieokreślony
Obejmuje:
  • Fokomelia BNO
Q73.8 Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone
Obejmuje:
  • Brak połowy kończyny BNO
  • Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone
  • Wrodzony brak części lub całej kończyny BNO
  • Zmniejszenie długości kończyny BNO