XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q35-Q37 Rozszczep wargi i podniebienia
Inne:
  • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (Q30.2) w celu określenia współistniejących wad rozwojowych nosa.
Nie obejmuje:
  • zespół Robina (Q87.0)
Q36 Rozszczep wargi
Nie obejmuje:
  • rozszczep wargi wraz z rozszczepem podniebienia (Q37.-)
Obejmuje:
  • rozszczep wargi
  • warga zajęcza
  • wilcza paszcza
  • wrodzona szczelina wargi