XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q20-Q28 Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Q24 Inne wrodzone wady rozwojowe serca
Nie obejmuje:
  • zwłóknienie sprężyste wsierdzia (I42.4)
Q24.0 Prawostronne położenie serca
Nie obejmuje:
  • izomeria uszek przedsionków serca (z asplenią lub polisplenią) (Q20.6)
  • serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)
  • ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)