XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q20-Q28 Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Q20 Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Nie obejmuje:
  • serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)
  • ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)
Q20.0 Wspólny pień tętniczy
Obejmuje:
  • Przetrwały pień tętniczy