XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q00-Q07 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q04 Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu
Nie obejmuje:
  • jednoocze (Q87.0)
  • wielkogłowie (Q75.3)
Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
Obejmuje:
  • Wrodzona choroba lub uszkodzenie mózgu BNO
  • Wrodzona wada mózgu BNO
  • Wrodzone mnogie wady mózgu BNO
  • Wrodzone zniekształcenie mózgu BNO