XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • tężec noworodków (A33)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
 • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P50-P61 Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka
Nie obejmuje:
 • dziedziczne niedokrwistości hemolityczne (D55-D58)
 • wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych (Q44.3)
 • zespół Criglera-Najjara (E80.5)
 • zespół Dubina-Johnsona (E80.6)
 • zespół Gilberta (E80.4)
P59 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
Nie obejmuje:
 • żółtaczka jąder podkorowych (P57.-)
 • żółtaczka spowodowana wrodzonymi zaburzeniami przemiany materii (E70-E90)
P59.9 Żółtaczka noworodków, nieokreślona
Obejmuje:
 • Żółtaczka fizjologiczna (nasilona) (przedłużona) BNO