XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • tężec noworodków (A33)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
 • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P35-P39 Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
Nie obejmuje:
 • bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • choroby zakaźne jelit (A00-A09)
 • choroby zakaźne u matki będące przyczyną powikłań lub zgonu płodu lub noworodka, lecz jako takie nie powodujące objawów (P00.2)
 • kiła wrodzona (A50.-)
 • tężec noworodków (A33)
 • wrodzone zakażenie rzeżączkowe (A54.-)
 • wrodzone zapalenie płuc (P23.-)
 • wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (R75)
 • zakażenia nabyte po urodzeniu (A00-B99)
Obejmuje:
 • zakażenia nabyte wewnątrzmacicznie lub podczas porodu
P39 Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.0 Noworodkowe zakaźne zapalenie piersi
Nie obejmuje:
 • niezakaźne zapalenie piersi u noworodka (P83.4)
 • obrzmienie piersi u noworodka (P83.4)
P39.1 Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego
Nie obejmuje:
 • rzeżączkowe zapalenie spojówek (A54.3)
Obejmuje:
 • chlamydiowe zapalanie spojówek noworodkowe
 • Zapalenie spojówek noworodków BNO
P39.2 Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej
P39.3 Noworodkowe zakażenie dróg moczowych
P39.4 Noworodkowe zakażenie skóry
Nie obejmuje:
 • gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)
 • liszajec pęcherzowy noworodkowy (L00)
Obejmuje:
 • Ropne zapalenie skóry noworodkowe
P39.8 Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.9 Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego, nieokreślone