XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
  • nowotwory (C00-D48)
  • tężec noworodków (A33)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
  • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P10-P15 Uraz okołoporodowy
P10 Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
Nie obejmuje:
  • krwotok śródczaszkowy u płodu lub noworodka:BNO (P52.9)
  • krwotok śródczaszkowy u płodu lub noworodka:spowodowany anoksją lub hipoksją (P52.-)