XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
  • nowotwory (C00-D48)
  • tężec noworodków (A33)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
  • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P05-P08 Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu
P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską masą urodzeniową, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, wówczas w ocenie należy kierować się przede wszystkim urodzeniową masą ciała.)
Nie obejmuje:
  • niska masa urodzeniowa spowodowana opóźnionym rozwojem i niedożywieniem płodu (P05.-)
Obejmuje:
  • wymienione, bliżej nieokreślone stany będące przyczyną zgonu, choroby lub wymagające dodatkowej opieki nad noworodkiem
P07.2 Skrajne wcześniactwo
Inne:
  • (Czas trwania ciąży krótszy niż 28 pełnych tygodni (mniej niż 196 pełnych dni).)