XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • tężec noworodków (A33)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
 • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P00-P04 Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu
Obejmuje:
 • wymienione poniżej stany u matki, tylko wówczas, gdy zostały określone jako przyczyna zachorowania lub zgonu u płodu lub noworodka
P00 Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą nie być związane z obecną ciążą
Nie obejmuje:
 • stan płodu i noworodka spowodowany przez:powikłania ciąży u matki (P01.-)
 • stan płodu i noworodka spowodowany przez:szkodliwe substancje przenoszone przez łożysko lub z pokarmem kobiecym (P04.-)
 • stan płodu i noworodka spowodowany przez:zaburzenia funkcjonowania gruczołów dokrewnych i przemiany materii u matki (P70-P74)
P00.4 Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia matki
Obejmuje:
 • Niedożywienie matki BNO
 • Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach E40-E64