XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O85-O92 Powikłania związane głównie z połogiem
Inne:
 • (Kategorie O88.-, O91.- i O92.- obejmują wymienione stany nawet wówczas, gdy wystąpiły one w czasie ciąży i porodu.)
Nie obejmuje:
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O86 Inne zakażenia połogowe
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • zakażenie w trakcie akcji porodowej (O75.3)
O86.2 Zakażenie dróg moczowych po porodzie
Obejmuje:
 • Stany wymienione w kategoriach N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 w następstwie porodu