XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O80-O84 Poród
Inne:
 • (Kody O80-O84 są przeznaczone do kodowania chorobowości. Kodów z tej części należy używać jedynie do pierwotnego kodowania chorobowości, jeśli nie stwierdza się żadnego innego stanu sklasyfikowanego w rozdziale XV. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)
O80 Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)
Obejmuje:
 • poród całkowicie prawidłowy
 • przypadki bez pomocy położniczej lub z minimalną pomocą, z nacięciem krocza lub bez nacięcia
O81 Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
Nie obejmuje:
 • nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy (O66.5)
O82 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
O83 Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej
O84 Poród mnogi
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (O80-O83) w celu określenia metody porodu zastosowanej dla każdego płodu lub noworodka.