XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O60-O75 Powikłania akcji porodowej i porodu
O74 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Obejmuje:
 • powikłania u rodzącej wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie porodu
O74.0 Zachłystowe zapalenie płuc spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu
Obejmuje:
 • Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu
 • Zespół Mendelsona spowodowany przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.1 Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Obejmuje:
 • Odma opłucnowa spowodowana przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.2 Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu
Obejmuje:
 • Niewydolność krążenia spowodowana znieczuleniem w trakcie czynności porodowej i porodu
 • Zatrzymanie akcji serca spowodowane znieczuleniem w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.3 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu ze strony ośrodkowego układu nerwowego
Obejmuje:
 • Niedotlenienie mózgu spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.4 Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.5 Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.6 Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.7 Nieudana lub trudna intubacja w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.8 Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.9 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu, nieokreślone