XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O60-O75 Powikłania akcji porodowej i porodu
O60 Poród przedwczesny
Obejmuje:
 • Początek czynności porodowej (spontaniczny) przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży
O61 Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej
O62 Nieprawidłowa czynność skurczowa
O63 Poród przedłużony
O64 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ustawienia i ułożenia płodu
O65 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki
O66 Inny poród patologiczny
O67 Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • krwawienie poporodowe (O72.-)
 • krwawienie przedporodowe NGI (O46.-)
 • łożysko przodujące (O44.-)
 • przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae] (O45.-)
O68 Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia [ciężki stan] płodu
Obejmuje:
 • stan zagrożenia płodu w trakcie czynności porodowej i porodu spowodowany podawaniem leków
O69 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowości pępowiny
O70 Pęknięcie krocza w czasie porodu
Nie obejmuje:
 • wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu (O71.4)
Obejmuje:
 • nacięcie krocza powiększone przez pęknięcie
O71 Inny uraz położniczy
Obejmuje:
 • uszkodzenie narzędziami
O72 Krwawienie poporodowe
Obejmuje:
 • krwotok po porodzie płodu lub noworodka
O73 Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
O74 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Obejmuje:
 • powikłania u rodzącej wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie porodu
O75 Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • posocznica połogowa (O85)
 • zakażenie połogowe (O86.-)