XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O30-O48 Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych
O35 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu
Nie obejmuje:
 • opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej (O33.-)
Obejmuje:
 • wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna rozwiązania ciąży
O35.0 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu
Nie obejmuje:
 • aberracje chromosomalne u płodu (O35.1)
Obejmuje:
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia):bezmózgowia
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia):rozszczepu kręgosłupa